AMIT DAL
HU | EN

Hírek

Legyen béke, szabadság, egyetértés!

Öt szervezet közös márc 15-i műsoraNagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a Passaic-i magyar közösség felkérte Petreczky Kati, AMIT társelnököt a 2022. március 15-i a szónoki beszédre.  Az ünnepélyen a Kőrösi Csoma Sándor Magyar Iskola, a Lantocska színjátszókör, a  6. sz. Gábor Áron 38. sz és Rozgonyi Cicelle  cserkész csapat is részt vett. 

Katit idézve " Nagyon megható volt a műsor és összetartó ez a közösség. Megtiszteltetés, hogy ott lehettünk. Jó volt találkozni élőben (2 év koronavírus után)."

Fogadjátok szeretettel Kati megindító üzenetét. 
Mozzanatok az ünnepélyből - képek és videók

"Legyen béke, szabadság, egyetértés!


Nagy megtiszteltetéssel töltött el, hogy meghívott vendégként a passaici közösség Szent István Egyházközség Lant és Toll hagyományőrző csoportja, a cserkészek a magyar iskolások közreműködésével szervezett március 15-i megemlékezésén részt vehettem.
Együtt ünnepelhettünk békében szabadságban, egyetértésben. Magyarországtól távol, mégis az anyanyelvünkön, szabadon szállt a szó csendült fel a dal, nem tiltották a szólásszabadságot, és nem vetettek gátat nyelvi korlátok.
Különös kincsünk a nyelvünk, mely gondolkodásunk alapját képezi.
Nekünk pedig, e különleges kincs birtokosainak erkölcsi kötelességünk ápolni, továbbadni terjeszteni azt nemzeti kultúrkincseinkkel együtt.
Furcsa teremtény az ember, ki az ismeretlent gyanakodva, fenntartással kezeli. Az ismeretlen félelmet kelt, és az önvédelmi mechanizmus könnyen támadásba lendülhet.
Ezért kell hidakat építenünk az egyes kultúrák közösségei között, egymás szokásait megismerve azokat tisztelve együtt élni. Ennek alapját pedig saját kis közösségünkön belüli összehangolt együttműködés képezi.
Nem állhatunk magányos szigetként, hiszen bizonyos kihívásokat csak a globális közösség erejével képes legyőzni az emberiség.
Magyarnak és embernek kell lenni ebben a világrendszerben, melynek a része vagyunk.
A márciusi forradalom is egy rendszer szerves része volt.
1848-as európai forradalmi hullámé, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el a sikeres katonai ellenállásig.
1848-ban balsorstól tépett nemzetünk tudatára ébredt és egyszerre törekedett az egyéni szabadságjogok kihívására és a nemzeti önrendelkezés megteremtésére így vált március 15-e a modern nemzeti identitás egyik alapkövévé.
Társadalmi reformjaival polgári átalakulás indította el, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. E mitológia sajátos szimbólumrendszere, a 12 pont, a Nemzeti dal, a kokárda a Kossuth nóta, a koszorúzás így váltak ünnepi kelléktárunk ismétlődő elemeivel, melyek a kollektív emlékezet részei.
Felidézzük a szereplőket: Petőfit a márciusi ifjakat, a huszárokat, Eszünkbe jutnak a helyszínek Pest, a Pilvax kávéház, Nemzeti Színház
Események pörögnek a szemünk előtt:
Felidézzük a 12 pontot skandáló pesti polgárokat, Gábor Áron rézágyújának dörgését, Kossuth hangját. Látjuk magunk előtt a Nemzeti dalt felolvasó Petőfit. Mély tisztelettel áldozunk az akkori magyarok hazafisága, szabadságszeretete, bátorsága előtt.
Fontos ezeket mozzanatokat újra és újra átélni, megkeresni a történelmi események
összefüggéseit, hogy levonjuk a múlt tanulságait összevetve azt a jelennel egy szebb jövő reményében. A jövő formálásának mi is részesei vagyunk!
Kell, hogy felidézzük az irodalom magasztos megtisztító erejével a pozitív példákat, s ezeket felvonultatva empátiára neveljünk.
A készülődés is jelentőséggel bír. Apró kis kezek nemzeti színű papírzászlókat színeznek magyaros ételek illata száll, a színtársulat az iskolások verseket, dalokat tanulnak, kokárdákat varrnak.
Fontos a hétköznapok monoton világából egy pillanatra kiszakadni Kell az alkalom, hogy hordhassuk szép ruhánkat, népviseletünket, ünneplőbe öltöztessük nemcsak testünket lelkünket szívünket is.
Még ha nincsenek is többé mennydörgő ágyúk és csattogó kardok.
Manapság másfajta csatákat vívunk az élet több színterén.
Szokásaink gyakorlása keretet ad, biztonságot, azt az érzést, hogy tartozunk valahová.
Az összetartozás jegyében kívánom tehát mindannyiunknak, hogy legyen tiszta és szép az ünnep!
Az 1848-as forradalom 12 pontjának hirdetménye szellemében, melyben a magyar nemzet azt kívánja:

Legyen béke, szabadság, egyetértés!"

Facebook Twitter Skype LinkedIn E-mail Nyomtatás

Hírlevél
Értesüljön legújabb programjainkról!