AMIT DAL
HU |EN

Hírek

AMIT-Tali | Petőfi másképpen

2023-ban ünnepeljük Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját.

Az évforduló kapcsán, a költőről, a forradalmárról, az emberről emlékeztünk, és tanultunk  számtalan érdekességet a  legutóbbi a AMIT-Talin.
Petőfi Sándor, a magyar költészet egyik legismertebb és egyik legkiemelkedőbb alakja mára már szimbólummá vált.    A magyar költő, forradalmár, nemzeti hős rövid de annál tartalmasabb élete során, közel ezer verset írt, amelyből körülbelül nyolcszázötven maradt az utókorra. Néhány versét több idegen nyelvre is lefordították. A költő nimbusza többek között annak is köszönhető, hogy százötven éve az iskolai irodalomoktatásban központi szerepet kapott. Petőfi személyéhez kötődően javarészt mítoszok élnek, életútjával kapcsolatban számos visszaemlékezés és leírás maradt fenn. A sok ellentmondás között eligazodni szinte lehetetlen, rengeteg az ellenőrizhetetlen túlzás, talány. 

1845-ben készült a fenti dagerrotípia, habár Petőfi nem szerette ezeket a beállított képeket.

Dr. Havas Judit PhD előadóművész, irodalomtörténész, dráma pedagógus előadása során egy változatos képsorozatot kaptunk Petőfi életéről, munkásságáról, érzéseiről, és nem utolsó sorban arról, hogyan látták Petőfit  kortársai az  és az utókor.  
Irodalmi időutazásunk során Judit számos idézettel, versrészlettel megtűzdelt izgalmas történettel varázsolt el bennünket.

Hogyan él tovább Petőfi költészete? Milyen eszméket képviselt? Milyen legendák övezik eltűnését?  

Judit előadóművészi tehetségének köszönhetően nagy átéléssel hallgattunk e sorokat, és egy verset még közösen is elszavaltunk.Izgalmas volt egy másfajta perspektívából belátás nyerni a poéta életébe és munkásságába. 

Pedagógus kollégák között pedig szükségszerűen felvetődik a módszertan kérdése. Így szó esett arról is, mitől válik személyessé egy vers. Hogyan tudunk egy költeményt közel hozni egy gyermekhez, hogy ő azt a sajátjának érezze? Általános tanács, hogy olyan verset válasszunk mely a gyermek személyiségéhez, temperamentumához, érdeklődésének megfelel. Beszélgessünk a témáról, a  vers hátteréről, rajzoltassunk a gyermekkel egy képet ahogy ő értelmezi a vers üzenetét, játsszuk el, helyezzük kontextusba, vitassuk meg, hogy vonatkoztatható a mai korra. Hozzuk közelebb olyan bemutatással, mely hasonló a gyermek környezetéhez pl. "képzeld, Petőfi is zongorázott, neki is kellett gyakorolnia. Sőt több, hat nyelven beszélt vagy értett, így neki is igyekeznie kellett. Ha most élne taníthatnád angolra.  Szendrey Júlia is kicsit csibész volt, hagyománytörő, nadrágban járt, pedig akkor még nem volt szokás a nőknek". Mondjuk el a verset együtt, ne csak kiadjuk, hogy tanulja meg. Ügyeljünk a tiszta beszédre, hanglejtésre. Ha a gyermek látja, hogy a szülő is élvezi és verset olvas, maga is nagyobb kedvvel fog próbálkozni.

Köszönjük a kollégáknak az aktív részvételt, a kitűnő, gondolatébresztő előadást, Judit!

Az élő találkozás varázsa ugyan vitathatatlan, mégis nagy élmény volt újra összekapcsolódni a virtuális térben. Észak-Amerika számos régiójából, Magyarországról sőt még Ausztráliából is jelentkeztek be résztvevők, akik érdekes kérdésekkel, érdekességekkel hasznos információkkal gazdagították a programot. S  jutott eszünkbe “számtalan szebbnél-szebb gondolat.”A résztvevők által chatben említett anyagok Petőfiről:

 Tudtátok?

 • Koppenhágában a Magyar követség előtt van Szendrey Júlia szobra aki Andersen meséket fordított.
 • Jókay Mórral együtt laktak a Dohány utcában, Petőfi halála után gyűjtött anyagokat róla mely az irodalmi múzeum kezdeteit képezte.
 • Francia forradalom eseményeit követték és leírták. Meghozattaták a forradalom metszeteit pl. Robespierre és Danton forradalmárokról 
 • Teleki Sándor honvédezredessel is megismerkedett Petőfi.
 • Habár Petőfi aktivista volt, nem volt politikai filozófiája, nem volt katona típus sem, habár szerette volna ha a jobbágyok helyzete javul.
 • Egressy szavalata el a Nemzeti Múzeumnál a Nemzeti dalt, nem Petőfi 
 • Petőfi nem nemes, apja módos vállalkozó volt, de később tönkrement. Petőfi viszont nagyon büszke  volt arra, hogy mint poéta egzisztenciát tudott teremteni.
 • Vörösmarty Mihály ajánlására Petőfi A Pesti Divatlapnál dolgozott mint segédszerkesztő, és a sújtásos viseletet ő reklámozta. Későbbiekben Vahot Imre, a lap tulajdonosa, felhánytorgatta Petőfinek, miért csak írogat, miért nem megy katonának.
 • Petőfi remek "marketinges" volt, röplapokat készített melyekre nyomtatta A huszár, Obsitos, Vén zászlótartó című verseit. Ezekkel buzdította a katonákat.
 • Bem apó fiaként szerette Petőfit, de tudta Petőfi inkább poéta mint katona.
 • Nem választották meg Petőfit képviselőnek. Ezt a csalódását örökítette meg az Apostol című versében.
 • Petőfi sakkozott is Sepsiszentgyörgyön
 • Petőfi több nyelven beszélt, értett - franciául, németül, latinul, olaszul, angolul - szlovákot nem említik de anyját annak titulálták.
 • Petőfi zongorázott 
 • „Korabeli vlogger” – képek jelentek meg Petőfiről és életéről, követték az emberek az újságban írtakat róla. Szendreyvel ők voltak a szár pár.
 • 2 év alatt robbant be és 6 évig tartott karrierje. Nagyon termékeny költő volt. 
 • Kínában is ismerik, tanítják Petőfit.

 2023. február 5.

Facebook Twitter Skype LinkedIn E-mail Nyomtatás

Hírlevél
Értesüljön legújabb programjainkról!