AMIT DAL
HU |EN

Korábbi előadások

Az AMIT Konferenciák évente pedagógiai szempontból fontos, központi mottó köré szerveződnek. Az alábbi oldalon összefoglalva, évek szerint csoportosítva láthatóak az elmúlt évek AMIT Konferenciái. Az egyes konferenciáknál a szövegre, vagy a Tovább gombra kattintva bővebben is tájékozódhat.

2013 - Első találkozó iskolákkal, cserkészekkel (2013/06/16)

Az első találkozó 2013-ban szűkebb körben, az észak-keleti régió iskoláinak, óvodáinak, cserkész csapatainak képviseletében zajlott.  

Dr. Kerekes Judit
Interaktív pedagógia
Gutierrez Bernadett
Mindennapos óvoda
Velki Magdolna
Olvasástanítás kisiskolásoknak
Petreczky Katalin
Magyar felfedezők Az alkotás öröme
Gutierrez Bernadett
Magyar-angol iskolaelőkészítő óvoda
Dömösi Anna
Ő, a gyermek érezze jól magát!
Gorondi Enikő
Magyar Montessori: a szeretet ereje
Marshall Tamás
Mit Kellene tudni az olvasásról?
Magyar Judit
Néptánc mint életvitel

2014 - Workshop módszerű továbbképzés (2014/07/15)

2014-ben a konferencia különlegessége az volt, hogy gyermekeknek szóló  párhuzamos workshop sorozatot szerveztünk, így a kisdiákok jelenléte adta meg a találkozó sajátos hangulatát.

2015 - Pedagógiai és pszichológiai problémák (2015/06/13)

A 2015-ös találkozón az előadások, workshopok többsége pedagógiai és pszichológiai témák köré csoportosult. Az iskolákban, óvodákban egyre több a figyelemzavaros, tanulási nehézségekkel küzdő diák. Ez sajnos világjelenség, és a pedagógusok, az iskolákban a tanítást végző önkéntes szülők nincsenek erre kellően felkészülve. Ezt a hiányt szándékoztuk ezen előadások beiktatásával pótolni.

Dr. Maróti Orsolya
A magyar nyelvről másképp: Módszertani eszközök a tanári hatékonyság növelésére.
Dr. Kerekes Judit
Kompetencia fejlesztések a János Vitéz keretmeséjének kontextusában.
Dömötör Gábor
A KMCSSZ új tananyaga a 17 éven felüli fiataljai számára
Dr. Maróti Orsolya
A magyar nyelvről másképp: Módszertani eszközök a tanári hatékonyság növelésére
Antalné dr. Szabó Ágnes
A beszédértés fejlesztésének módszertana
Petreczky Katalin
Tapasztalatcsere az iskolavezetés örömeiről és nehézségeiről
Bicók Teri
Figyelemhiány és hiperaktivitás zavarok I-II.
Dr. Havas Judit
A művészi beszéd tanítása
Dr. Fekete Anna
"Nem hallod mit mondok?" Zavar a kommunikációban
Dr. Fogarasi Miklós és Polgár-Turcsányi Mariann
Az iskola és a cserkészet helyi együttműködésének fontossága
Tóthné Bán Gyöngyi
Internetes együttműködési lehetőségek az amerikai magyar iskolák és a magyarországi iskolák között
Velki Magdolna
Mondattani ismeretek nem csak felnőtteknek
Lukács Attila
Iskolarendszerek összehasonlítása

2016 - Közösségépítés és a gyermekközpontú iskola (2016/06/11)

A 2016-os AMIT konferencia témája a közösségépítés és a gyermekközpontú iskola volt. Arra kerestük a választ, miként tudunk olyan környezetet kialakítani, melyben a gyermekek jól érzik magukat, ahol a pedagógusok, a gyermekek és a szülők szívesen, örömmel vesznek részt a munkában egy közösség tagjaként.

Marshall Tamás
Közösség vagy tömeg?
Dömötör Gábor
A gyermek magyarságának megőrzése a családban és közösségben - Három generáció tapasztalata
Merényi Hajnalka
Barátságos arcot kérek - élményközpontú szövegfeldolgozási technikák (nemcsak) magyarórán
Sipos Linda
Mesélj nekem! – Élményközpontú nyelvoktatás a mesék világán keresztül.
Lehmann Miklós
A Trónok harca és az Árpád­ház
Balatoni Kata
“Tulipántos kiskertemben” - a magyar népi játék ezer arca
Gorondi Enikő
Gorondi Enikő
Dr. Kerekes Judit
„Már ezt is tudjuk!” - Élménypedagógia a hétvégi magyariskolák közösségépítésének szolgálatában
Miller Viola
Szókimondóka: Interaktív nyelvi készségfejlesztő program csomagok
Nagy Ildikó
Bóbita, Bóbita épít... Korai anyanyelvi fejlesztés és közösségépítés

2017 - Családközpontú iskola (2017/07/10)

Az AMIT 2017 témája a családközpontú iskola volt. Szó esett interaktív mesekönyvek  használatáról, a bilingvális nevelés mikéntjéről a Seal of Biliteracy logopédusának segítségével. A Nemzetpolitikai Államtitkárság jelenlétében sor került a külképviseletek közös fórumára.

Boldog Anna
Életre kelnek a mesék - Az amerikai magyar gyerekek nyelvtudásának fejlesztése interaktív mesekönyvek segítségével
Marshall Tamás
Módszertani útmutató jelenlegi iskolavezetők, illetve iskola szervezését céljukként kitűző szülői közösségek számára
Szászi-Szrenka Melinda
A kétnyelvűségről logopédus szemmel: kihívások, tévhitek és lehetőségek a mindennapokban
Zsédely-Szabó Timea - Miller Ferjentsik Viola
A kétnyelvű nevelés kulcsa: a család
Kish Éva
Bemutatkozik a Seal of Biliteracy
Dr. Kerekes Judit
Nyílt napok szerepe a hétvégi, nyári magyar iskolák szülő-tanár sikeres együttműködésében
Bérces Pálné Csilla
Az olvasóvá nevelés problémái
Nagy Ágnes
Integráció családból iskolába, iskolából a családba
Dr. Szilágyi Péter
A Nemzetpolitikai Államtitkárság Diaszpórapolitikája

2018 - Mindenki iskolája (2018/06/09)

Az AMIT 2018 címe a Mindenki iskolája volt. A konferencia témája volt többek között a néphagyományok tananyagba való beépítése, a szülők tanulási folyamatba való bevonása, az anyanyelvi táborokban a nyelvi játékok szerepe.

Bereczkyné dr. Záluszki Anna
Magyar népmesék az irodalmi-, nyelvi- komunikációs nevelésben
Bori István
A KKM-Balassi Intézet ösztöndíjas képzései a nyugati diaszpóra közösségei számára
​Lendvai-Lintner Imre
Nyari iskolatáborok a diaszpórában
Szarka Júlia
Virágot nevelnék, bokrétába kötnék.
Bőszáné Szatmári Anikó
Néphagyományok megismerése az iskolában
Németh Ildikó
Kommunikáció, képesség és szókincsfejlsztő játékok a magyar iskolában
Bori István
Geografikus hungarikumok
Gorondi Enikő
Játék az élet titka, az élvezet mélyre hat
Petreczky Katalin - Fülöp Ildikó
Elképzelés-Együttműködés-Egyensúly Tanár, szülő, diák együttműködés az iskolában
Tóth Anna
Inklúzió a magyar iskolában
Marshall Tamás - Kerekes Judit

2019 - Tervezés (2019/09/14)

Az AMIT 2019 fókuszában a tervezés állt. A tervezés több színtéren is folyik egy iskola életében, az éves eseménynaptártól a tanmeneteken át egy adott óravázlatig. A közös gondolkodásra serkentő workhopokon, előadásokon arra kerestük a választ, hogyan lehet mindezeket a legeredményesebben optimalizálni. 

Tóth Mariann
Befogadást megvalósító, néphagyományokra épülő, kreativitást fejlesztő óvodai életmódszervezés
Madár Emőke
Pedagógiai műhelymunka ​Tervezzünk együtt
Marshall Tamás
Céltudatos tervezés az iskolavezetésben
Gorácz Anikó
A kortárs magyar kultúra a diaszpórában
Gordos Katalin
Tehetséggondozás és nyelvi fejlesztés
Szabó Adrien
Ha a dédi itt lenne?
Czettisch Bernadett & Fox Gulyás Ildikó
​Októberi hősök Óravázlat és adatgyűjtés lépésről lépésre

2020 - Kihívások (2020/10/03)

Diákként, pedagógusként, vezetőként   számos kihívással kell szembenéznünk .
Mik ezek a kihívások?  Hogyan tudjuk ezeket hatékonyan kezelni ?

A 2020-as AMIT vezetői  illetve  pedagógus  konferencián szakértőink segítségével ezekre a kérdésekre kerestük a választ, hogy a tanulságokból okulva együtt fejlődjünk tovább.

Marshall Tamás
Problémák megoldása - Vezetői konferencia
Pásztor István
Pásztor István megnyitója
Petreczky Katalin
2020. AMIT Konferencia - Megnyitó
B. Nagy Péter
2020. Konzuli tiszteletdíjak átadása
Winkler Márta
Örömre nevelni
Dr. Gyarmathy Éva
Az atipikus fejlődés is normális
Szent-Gály Viola
Megoldások az iskolaérettség megállapításának kihívásaira
Dr. Pelcz Katalin
Reális célok és hatékony eljárások a magyar nyelv tanulásában, tanításában
Benedek Zsuzsi
A vegyes szintű nyelvtudás kezelése, oktatása egy csoprtban
Dr. Kerekes Judit
A sikerélmény nevelő ereje - Különböző felkészültségű és képességű gyermekek projekt alapú tanulása szülők bevonásával
Antalné, Dr. Szabó Ágnes
Beszédfejlesztés kisebbeknek és nagyobbaknak
Dr. Szilágyi Péter
Üdvözlet
Pritz Helga Katalin
Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram
Marshall Tamás
A fogalmazás az igaz nyelvkészség kulcsa
Dr. Alpár Vera
PBL/SBL Eszközök játékos feladatok az iskolában
Tari Annamária
Kihívások XXI. századi oktatásban és a járvány okozta érzelmi helyzetek
Czettisch Bernadett - Petreczky Katalin - Haála Judit
Tanmese az összefogásról - Avagy egy virtuális tábor tanúlságai pedagógus szemmel
Külhoni Magyar Iskolák
AMIT 2020 Iskolai tablók
Petreczky Katalin-Balaskó Bence-Czettisch Bernadett
AMIT RAP
Gagnon Eszter
Bejelentések - Különleges programok - Matek, robotika
Petreczky Katalin
2020. AMIT Konferencia - Záró gondolatok

2021 - Újratervezés (2021/09/18)

Mik a sikertörténeteink? Mit tudunk a "visszatérő" iskolai és családi életünkben hasznosítani? Miket kell változtatni, újratervezni? Hogyan tudjuk a szülőket segíteni abban, hogy hatékonyabban foglalkozzanak a gyerekekkel a magyar nyelv fejlesztésében (otthon)? Hogyan tudjuk a figyelmet orientálni az online térben fáradt tinédzsereknél?
Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a IX. AMIT konferencián.

B. Nagy Péter
2021.Tiszteletdíjak átadása
Dr. Tárnok Balázs
Rákóczi Szövetség tájékoztatója
Dr. Lampert Bálint
Győri Széchenyi Egyetem - Apáczai Kar tájékoztatója
Dr. Bagdy Emőke
Hogyan hozhatjuk ki a legrosszabból a legjobbat? A megküzdés lehetőségei, a lelki szabadulás útjai
Böér Enikő Zsuzsánna
Használati utasítás a kétnyelvű gyermekek szüleinek és tanárai számára
Gagnon Eszter
Újragondoltuk! Jön az M3000!! | ovisterv.org | Magyar nyelvi és kulturális alapozó program 3-8+ vegyes korosztály részére
Nagy Szilvia Beáta
Bumm, bumm maradj talpon!
Varga Csilla
Beszélgess velem, drámapedagógia
Benedek Zsuzsi
Beszédfejlesztési tippek, tanácsok virtuális órán
Vargáné dr. Nagy Anikó
Vírus előtt és után. Új időszámítás a vírus után a szülőkkel való kapcsolattartásban:
Dr. Kajdi Alexandra
Játékok a Magyar mint idegen nyelv oktatásában
Dr. Munkácsy Katalin
Bújj, bújj, zöld ág kis levelecske - játékok
Farkasné Székely Angéla
Akarsz-e játszani? Nyelvművelés könnyedén
Petreczky Kati
ECL és olvasótábor sikerek 2021-ben: | Záró | Munkacsoportba jelentkezés
Gagnon Eszter
Érdekes magyar nyelvű appek gyerekeknek - Digitális veszélyek
Gagnon Eszter
Kedvenc oldalak - Információk

Szo. 2022. X. (AMIT) FAKTOR! | Pedagógiai konf. - $55 (2022/09/10)

A koronavírus után idén már élőben találkozunk a X. konferencián. 
A konferencia két napos. 9-én a vezetőknek 10-én plenáris konferenciát tartunk.
A fakultatív programok leírása az Információk oldalon találhatók. Felhívjuk kedves figyelmét, a kérdőív kitöltése kötelező. 

Vetró Mihály
A hagyomány és a művészet megtartó ereje – Önazonosságra és leleményességre nevelés a kézművességgel
Gagnon Eszter
Magyar Nyelvi és Kulturális Alapozó Program - Eddigi tapasztalatok, Műhely
B. Nagy Péter
2022. Tiszteletdíjasok
Kovács Tünde
Nyelvvizsgára készülés a Magyar Tanulo(ó)k magazinnal
Lincoln András
Menő Magyar
Csizmadia Bernadett
Irànytű - Gyakorlati olvasástanítàsi kisokos a betűtanítàstól a szövegértő olvasásig
Dr. Kerekes Judit
Tevékenyen, a Teljes Gyermeket! GONDOLKODÁS Szekció vezető: Gagnon Eszter Hol: Terem (tükör terem, középső) Hétvégi magyar iskoláinkban nem csupán egyes tantárgyakat tanítunk, hanem tudatosan figye
Kozák Ildikó
TANíTÁS BÁBBAL - MESÉLŐ NYELVTAN | A Berlini Magyar Iskola sikeres módszerei
Nyári Szilvia
Akarsz-e játszani?/Én téged nézlek, te rám figyelsz
Nyári Oszkár
REFLEKTORFÉNYBEN A PEDAGÓGUS | Drámapedagógiai, színházi workshop

2023. AMIT mindenképp tudni érdemes (2023/10/15)

ELSŐ ALTA VIZSGÁK  - BILITERACY SEAL
Elismerés a magyar tanulmányokért
Stétz Andrea

2023. Első ALTA vizsgák - Stétz Andrea

         Video itt

A SIKERES NEVELÉS KULCSA AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA:
„Hogyan tanítsunk, neveljünk úgy, hogy közben ne égjünk ki?”

Uzsalyné, dr. Pécsi Rita

     

Rejtett tartalékaink Dr. Pécsi Rita

JÁTÉKOS NYELVTAN
Dr. Keresztély Kata

   

Játékos nyelvtan | Dr. Keresztély Kata

HATÁRTALAN TÖRTÉNELEM
Wittlinger Gabriella


Határtalan történelem - Wittlinger Gabriella

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV
A SOKFÉLE KÉTNYELVŰSÉG – AZ ISKOLÁBAN ÉS OTTHON
Dr.  Fehér Krisztina

Sokféle kétnyelvűség - Dr. Fehér Krisztina

KÖNYVEK A BŐRÖNDBEN
Gyerekekkel az olvasóvá nevelés útján

Dr. Merényi Hajnalka

Könyvek a bőröndben Dr. Merényi Hajnalka

HOGYAN TANÍTSUK A HETEROGÉN NYELVTUDÁSÚ CSOPORTOKAT
Máté Zita

KÖZLEMÉNYEK - ÚJDONSÁGOK

2023. Közlemények

A konferencián részvevőktől kapott visszajelzések