AMIT DAL
HU |EN

AMIT Csapat

„Mi együtt-működünk!”

Ez a mottója az Egyesült Államok-beli Amerikai Magyar Iskolák Találkozója, AMIT (angol nevén American-Hungarian School Association) non-profit szervezetünknek. Küldetésünk az AMIT hálózatához tartozó iskolák egymás közötti, illetve az anyaország intézményeivel való kapcsolat erősítése, bővítése és a hétvégi amerikai-magyar iskolák szakmai fejlesztése.  Mindezt az alábbi elhívatott csapat kelti életre: 

PETRECZKY KATALIN | Társelnök

Petreczky Katalin Magyarországon született és nőtt fel. Jelenleg New York államban, Long Island-en él. Katalin az AMIT alapító társelnöke. Három gyermeke a manhattani magyar cserkészcsapat tagja. Gyermekei éveken át a manhattani Arany János Magyar Iskolában tanultak, ahol Katalin tanárként dolgozott, és öt évig igazgatta az intézményt. Katalin a KMCSSZ nyári magyar iskolatáborában is tanított. Katalin foglalkozása német nyelvtanár, jelenleg a Deutsche Sprachschule Long Island nyelviskolában és a North Shore Public Libraryben tanít felnőtteket. Katalin a Diaszpóra Tanács tagja és a National Coalition of Community-Based Language Schools magyar nyelvi képviselője. 

Kitüntetések: 2004-ben angol, mint idegen nyelv tutorként végzett önkéntes munkájáért   Literacy Suffolk Inc. Full Circle Award díjat kapott. 2016-ban közösségi munkájáért Magyarország Főkonzulátusa New York elismerő oklevelét adományozta neki.

DR. KEREKES JUDIT | Társelnök

City University of New York matematika professzora és tanszékvezetője
Tudományos munkája: Egyetemi tankönyvek és szépirodalmi könyv írója, társszerzője. Számos amerikai, európai, ázsiai és afrikai akreditált nemzetközi konferencia előadója, számos kutatáson alapuló publikáció szerzője. A Magyar Tudományos Akadémia meghívott előadója. Fiatal amerikai magyar tudósok munkáját segítő professzor. A Matematika Connection Conferencia alapítója és vezető igazgatója.

Magyarságszolgálata: Magyar iskolák: Arany János New York, tanár, cserkész őrsvezető és segédtiszti tanfolyamok vezetője, Széchenyi Magyar Iskola szakmai tanácsadója, Passaic Szent István Magyar Iskola igazgatóhelyettese öt-öt évig, a KMCSSZ Nyári Magyar Iskolatábor iskola igazgatója és táborvezetője egy évtizedig. Az Első Amerikai Magyar Nyári Egyetem alapítója és elnöke. American Hungarian Collegium, ACH. A New York-i Magyar Színház alelnöke és színésze két évtizeden át.

Kitüntetéseiből: Országépítő Díszoklevél, Phi Beta Delta Honor Society for International Scholars érmét jogosult a talárján viselni.

Áder János Köztársasági Elnök amerikai látogatásának főszervezője.

GAGNON ESZTER | Szervezet és termékfejlesztési igazgató

Gagnon Eszter az AMIT technológia és szervezeti fejlesztéséért, valamint szerződésekért felel. A DMOIESZ, Diaszpóra Magyar Óvodák Iskolák által kidolgozott Magyar Nyelvi és Kulturális Alapozó Program ötletgazdája és vezetője. MBA tanulmányait Pfeiffer University-n végezte. Eszter a Raleigh Magyar Klubot vezette 10 éven át, amely időszak alatt a kis mag aktív közösséggé vált. Kapcsolatot épített más magyar szervezetekkel, az elsők között digitálisan rendszerezte a magyar közösségeket világszerte. A későbbiekben, mint Diaszpóra Tanácstag működött a hétvégi magyar iskolák fejlesztésén. Ez a munka a mai napig folytatódik az AMIT keretein belül és ezen túl.

Pedagógia iránti érdeklődése már ifivezetőként kezdődött és amerikai cserkészvezetőként folytatta az USA-ban. Két szinten tartott foglalkozásokat a Raleigh közösség gyermekeinek még a hivatalos iskola megalakulása előtt. Logisztikát oktatott a helyi főiskolán. Junior Achievement keretében vállalkozói és pénzügyi program önkéntes előadója volt.

2018-ban, a New York-i Főkonzul a Magyar kultúráért folytatott munkájáért tiszteletdíjban részesítette.

CZETTISCH BERNADETT | Digitális kommunikációs igazgató

Betty Magyarországon született és nőtt fel, ahol közgazdász diplomát szerzett. USA-ba érkezését követően azonnal bekapcsolódott a magyar közösség életébe; több éven keresztül Elnökségi tagja, majd titkára volt a Minnesotai Magyarok szervezetének. Mindemellett 5 éven át vezette a a Minnesotai Magyar Gyerekklubot, aktívan részt vett a Misi Magyar Iskola beindításában, ahol négy éven keresztül igazgató-helyettese, majd 2018-tól igazgatója az intézménynek.

Vezetői-, szervező képességeit és motíváltságát számtalan esetben bizonyította a Minnesotai Magyarok ifjúsági programjai és AMIT konferenciák, rendezvények kapcsán is. Kish Éva, MISI Magyar Iskola korábbi igazgatóját idézve: “Betti az iskola kormányosa, aki a MISI (Magyar Iskola) hajóját kitartóan jó irányba tereli. Kiváló tanár, aki a legkreatívabb ötletekkel teszi színesebbé az órákat, és egyben kiváló vezető. Fáradhatatlan új, ill. extra – a tantervet szolgáló - feladatok bevezetésében.

2018-tól az AMIT vezetőségi tagja. Élen jár az új tanítási módszerek és eszközök felkutatásában és használatának bevezetésében, ezzel is haladva a modern technikai vívmányokkal. Varázskezei alatt születnek meg a hírlevelek és frissül az AMIT közösségi média oldala. Létrehozta az iskolaközösségeknek nyitott Padlet felületet, ahova várjuk az iskolák által már jól bevált anyagokat, így könnyítünk egymásnak a felkészülésen.  Kreatív ötleteivel, hallatlan odafigyeléssel igazi mozgatórugója az AMIT csapatnak  és  gyakran válaszol, ad szaktanácsot az AMIT-hoz befutó kérdésekre. Betty aktív tagja a Minnesota-i magyar közösségnek és másodikként az USA-ban fogadtatta el az ECL oklevelet Magyar nyelvből a helyi Oktatási Minisztériumban. 

MARSHALL TAMÁS | Tanulmányi igazgató

Marshall Tamás az AMIT tanulmányi igazgatója, támogatást nyújt módszertani témákban. 10 évig tanított a passaici Szt. István Magyar Iskolában, cserkészvezető, aki az évek során sok posztot töltött be, ma a KMCSSZ csapatfejlesztési vezetőtisztje, aki segíti az új csapatok beindítását világszerte.  

Szakmai pályája, hivatása általános iskolaigazgató. Tanárok, igazgatók százainak fogalmazás és olvasás módszertani szakcsoportot alapított és ma is vezet az iskolaév és a nyári időszakok alatt. Négy évig a Columbia Egyetemen dolgozott mint országos írás és olvasás módszertanban továbbképző, ahol kilenc állam tartozott a felügyelete alá. Ezeken a továbbképzéseken tanítási és vezetési módszereket mutatott be, ahol több mint 300+ pedagógus tudását fejlesztette. 2017-ben az Amerikai Angol Tanárok Konferenciájának díjazottja volt nevelési és vezetési munkájáért. A Reclaiming the Principalship (Heinemann 2018) igazgatói szakkönyv írója. Országos konferenciákon előadó.

SUBERTNÉ HAÁLA JUDIT | Érdekvédelmi igazgató

Haála Judit a Magyar közösségek aktív tagja. Családjával, 2012-ben költözött Washington, DC-be. Négy gyermeke közül kettő a Washington-i Bátori József cserkészcsapat tagja.

Judit több, mint 25 éves tanári, nemzeközi manageri és 5 éves rádiós tapasztalattal rendelkezik. A Sorsforduló Alapítvány alapítója és több közhasznú alapítvány testületi tagja. Amerikába érkezése óta középiskolai mentorként, tanárként és a magánszektorban életvezetési tanácsadóként dolgozik. Két magánvállalkozása, a J’s Way tanácsadó LLC. és a BrickPower LLC. kellő rugalmasságot adnak családi és közösségi munkájához.

Judit teljes szívvel támogatja a magyar közösségek összefogását és együttműködését, ezért családja mellett szabadidejét kultúrális, zenei programok szervezésével, fordítással és tanulmányai folytatásával tölti. Az AMIT-ban folytatott tevékenysége mellett a Kossuth Alapítvány / Kossuth Ház Washington, DC Magyar Nyelvi programjának vezetője.

Dr. VÁMOS ÁGNESPénzügyi igazgató

Magyarországon született. A Semmelweis Egyetem elvégzése után gyermekorvos szakképesítést szerzett. Az MRE Bethesda Gyermekkórházban, illetve gyermekgyógyászati rendelőben dolgozott általános gyermekorvosként. Későbbiekben több évet töltött a klinikai kutatások területén is. Három gyermek édesanyja.

Fiatal kora óta tagja a Regnum Marianum Katolikus Közösségnek, melyben csoportvezetői, majd vezetőségi szerepet is ellátott. Jelenleg is aktív tagja felnőtt közösségüknek. Gyermekei a Garfieldi Cserkészcsapat tagjai.

Az AMIT csapatához 2021-ben csatlakozott, a pénzügyi területen segíti munkájukat.

Hírlevél
Értesüljön legújabb programjainkról!