AMIT DAL
HU | EN

2022. X. AMIT Konferencia előadói

Regisztrálj itt!

VEZETŐI KONFERENCIA

TANMENET FEJLESZTÉS ISKOLAVEZETŐKNEK
1 | péntek, 18:00 h Marshall Tamás

Amikor tudjuk, hogy az iskola milyen "gyermek-végterméket" szeretne előállítani a világ részére, akkor sokkal céltudatosabban állhatunk neki a munkánknak. Amikor iskolavezetők megfogalmazzák hosszútávú nevelési céljaikat, akkor irányszerűen fel tudják készíteni a rájuk bízott gyerekeket.Az idei vezetői foglalkozás keretében, az iskolavezetők (újra) megfogalmazzák a tancéljaikat és azoknak megfelelően, lépésről lépésre elkezdik fejleszteni tanmeneteiket. A tanmenet fejlesztést követő lépéseket is megbeszélik (tankönyvek és más eszközök kiválasztása és alkalmazása, a tanárok folyamatos továbbképzése). Amikor céltudatosan dolgozunk a jelenben, megvalósítjuk a jövőt, az egyes diákok, a helyi magyar közösség és a diaszpóra részére.


Vacsora a helyszínen

ESTI PROGRAM

2 | péntek, 20:00h Közös városnéző túra
                               részletek az Információk oldalon

PEDAGÓGIAI KONFERENCIA

 MEGNYITÓ 

Himnusz 
Köszöntő | Dr. Kerekes Judit
Dr. Pásztor István Főkonzul
AMIT csapat


DIASZPÓRA AKTUALITÁSOK 
1 | szombat, 9:50hDr. Szilágyi Péter - plenáris, Bartók terem

 

A HAGYOMÁNY ÉS A MŰVÉSZET MEGTARTÓ EREJE 
Önazonosságra és leleményességre nevelés kézművességgel
1 | szombat, 10:15h Vetró Mihály - plenáris, Bartók terem

https://amit-ny.org/data/eloadasok/1718.jpgA hagyományos kultúrákban nemcsak a világ megismerése volt természetes, hanem a tudásátadás is. A gyermek a család természetes közegében naponta találkozott a szülei, nagyszülei munkájával, szórakozásával, ünnepeivel, az őseiről szóló történetekkel, a hősök nagy cselekedeteit bemutató mondákkal, a világ működését megvilágító mesékkel. Emellett megtapasztalta a környező világ anyagainak tulajdonságait, feldolgozhatóságát, és születésének pillanatától kezdve körülvették kultúrájának motívumai és szimbólumai. A hagyományos kultúrákban tehát a mindennapi tevékenységek részeként jelen volt az önazonosságra és a találékonyságra nevelés. A modern kultúrákban sem a világ megismerése, sem a tudásátadás nem ilyen keretek között zajlik. Az iskola lett az egyik legfontosabb intézmény a generációk felnevelésében és a világnézetek formálásában.

A Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium 1992-ben alakult, küldetése nemcsak az, hogy életben tartsa a hagyományos kézművesség mesterségbeli ismereteit, hanem hogy természet- és környezettudatos életvitelre neveljen, és visszatanítsa a szellemi és tárgyi kulturális örökséget az attól eltávolodott generációknak. Az iskola a népi kézműves szakmák iskolarendszerű oktatásának a legmagasabb szintű intézménye Magyarországon. Nappali tagozatos középiskolai oktatás mellett felnőttképzés kerete között tanítja a hagyományos tárgyalkotó kultúra szakmai fortélyait az alábbi szakterületeken: faműves és fajáték készítő, fazekas, szőnyegszövő, takács, nemezkészítő és bőrműves. Emellett az iskola számos különböző szintű játszóházvezetői és kézműves oktatói továbbképzéseket is szervez.

Az előadás azokat a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium által kifejlesztett és használt módszertani fogásokat mutatja be, amik a mai kor pedagógiai kihívásaira adnak választ a hagyományos tudás és tudásátadás eszközeivel.

Vetró Mihály nemezkészítő, művésztanár, akadémikus, a Népművészet Ifjú Mestere, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium művészeti vezetője, nemezkészítő szakoktatója és művészettörténet, rajz, valamint vizuális kultúra tanára, a magyar kézműves alkotók és oktatók generációinak mestere. A hagyományos kézműves tudást és tudásátadást nemcsak a magyar népi kultúra vonatkozásában tanulmányozta, hanem például kéregedény- és játékkészítés fogásait szibériai manysi és hanti, nemezkészítést pedig anatóliai, kirgiz, üzbég, kazak és perzsa mesterektől.

Az előadó részvételét a Réka Darida Foundation támogatja.            

2 | szombat, 11:10h Forgószínpad
Itt két előadás fut párhuzamosan. A résztvevők két előadást választhatnak 25-25 perces időtartamra. 

2|A Tevékenyen, a Teljes Gyermeket!  GONDOLKODÁS
Dr. Kerekes JuditMolnár terem

Hétvégi magyar iskoláinkban nem csupán egyes tantárgyakat tanítunk, hanem tudatosan figyelünk diákjaink teljes személyiségének formálására is. Különleges lehetőségünk (és egyben felelősségünk is!) hogy tanulóink átfogó nevelése által iskoláink megújítsák a 21. század észak-amerikai magyar diaszpóráját is.

Ezalatt a forgószínpad foglalkozás alatt, három olyan fontos témát vizsgálunk majd meg, ami, ehhez a célhoz vezethet: a kreatív gondolkodás segítése, a fogalmazás fejlesztése és a jellemépítés (pozitív belső tulajdonságok) kibontása. A három előadó gyakorlati módszereket mutat be, amellyel egyrészt tevékeny órai részvételt biztosíthatunk a gyerekeknek, másrészt elősegíthetjük, hogy iskoláink - néha egymástól is izolált - osztályait egy egységes intézményi koncepcióba kapcsoljuk össze.

Minden gyermek másként tanul. Fejleszthető a gondolkodás. A gyermek különböző sebességgel, más alapokra építve tanulnak. Megteremthető az a pozitív tanulási környezet, ahol Ők kérik a felnőttek segítségét. A tanulók életkoruknak megfelelő észlelését, logikus gondolkodását, kompetenciáját és teljes személyiségét mélységben és szélességében differenciált igénynek megfelelő fejlesztő játékokat, bevált gyakorlatokat ismerhetnek meg a résztvevők. Az idei év a Mondrián századik évfordulója.  Világhírű magyar matematikusok, pszichológusok új felfedezéseinek lehetnek részesei.

2|B Tevékenyen, a Teljes Gyermeket!   FOGALMAZÁS
Marshall TamásBreuer terem

Hétvégi magyar iskoláinkban nem csupán egyes tantárgyakat tanítunk, hanem tudatosan figyelünk diákjaink teljes személyiségének formálására is. Különleges lehetőségünk (és egyben felelősségünk is!) hogy tanulóink átfogó nevelése által iskoláink megújítsák a 21. század észak-amerikai magyar diaszpóráját is.

Ezalatt a forgószínpad foglalkozás alatt, három olyan fontos témát vizsgálunk majd meg, ami ehhez a célhoz vezethet: a kreatív gondolkodás segítése, a fogalmazás fejlesztése és a jellemépítés (pozitív belső tulajdonságok) kibontása. A három előadó gyakorlati módszereket mutat be, amellyel egyrészt tevékeny órai részvételt biztosíthatunk a gyerekeknek, másrészt elősegíthetjük, hogy iskoláink - néha egymástól is izolált - osztályait egy egységes intézményi koncepcióba kapcsoljuk össze.

A magyarul gondolkodó ember akkor hatékony része a diaszpórának, amikor gondolatait megoszthatja másokkal is. Ezalatt a foglalkozás alatt, olyan fogalmazási eszközöket próbálunk majd ki, amelyek arra serkentik a gyerekeket, hogy saját élményeikből, érdeklődéseikből, hosszan és érdekesen fogalmazzanak.

REFLEKTORFÉNYBEN A PEDAGÓGUS | Drámapedagógiai, színházi műhely
3 | szombat, 12h  | Csiky Gergely Színház: Nyári Szilvia, Nyári Oszkár -
Bartók terem

Nyári Oszkár és Nyári Szilvia színművészek két műhelye főleg a színészmesterség és a drámapedagógia területén jól ismert egyes gyakorlatok megismertetéséből áll. Valójában a két egyébként egymással összetartozó foglalkozás külön-külön, önállóan is egységet alkot. 

I. Műhely - Szeretnél játszani?  Figyelem, önismeret, önbizalom, elfogadás.

A foglalkozáson olyan technikákat szeretnénk bemutatni, megismertetni, amelyek az önismeretünket gazdagítják, s ez által magabiztosabbá tesznek, önbizalmunkat erősítik valamint olyan játékokat is, amelyek a tanuló gyermekek önértékelését, önbizalmát fejlesztik. (Sikerélményhez juttatás, pozitív gondolkodás, dicséret, önmagunkban és egymásban megtalálni az értéket)
A műhely keretében arról is szó lesz, hogyan lehet működővé tenni egy csoportot a játék által. Ezek a játékok egyidejűleg fejlesztik az egyéni készségeket, kompetenciákat és a csoport működését. A játékok segítenek elérni azt, hogy a csoport tagjai jól érezzék magukat, önmaguk lehetnek a csoportban.

A műhelyvezetők azt remélik, hogy sokan kedvet kapnak a drámajátékok műveléséhez, melyről egy tájékoztatót is kapnak majd a résztvevők PDF formátumban.

Résztvevők száma: max. 30 fő

TANÍTÁS BÁBBAL - MESÉLŐ NYELVTAN | A Berlini Magyar Iskola sikeres módszerei
3 | szombat, 12h | Kozák Ildikó
- Breuer teremEzen az interaktív előadáson három nagy, a 6-13 évesekből álló vegyes csoportokat tanítók számára kihívást jelentő témát szeretnék gyakorlati példákkal, kipróbált és bevált módszerekkel, valamint a lehetséges buktatókkal együtt bemutatni.

  • Tapasztalataink szerint a hétvégi magyar iskolákban jelentősen eltérő igényekhez és elvárásokhoz kell a tanulóknak, pedagógusoknak és szülőknek igazodni. Az általános, valamint a hétvégi iskola különbsége okozta stresszt, valamint a vegyes csoport jellegéből adódó belső konfliktusokat (és a Covid-járvány oktatásra és szellemi egészségre gyakorolt hatásait) egy különleges módszerrel, bábozással sikerült nálunk áthidalni. Az ebben a módszerben rejlő potenciálok, amelyek még a csoporton belüli differenciálást és a szóbeli, írásbeli teljesítőképesség növelését is támogatják kerülnek majd az érdeklődők közreműködésével bemutatásra.
  • A magyar nyelvtan és helyesírás megszerettetése nem volt addig egyszerű, amíg rá nem találtunk Balázs Ágnes: Mesélő Nyelvtan című könyvére. A vegyes csoportok számára a Mesélő Nyelvtannal való tanításhoz kidolgozott differenciált olvasólapok, ötletek és feladatok közösségépítő, az olvasás, nyelvtan és helyesírás megszerettetésében szerepet játszó, a tanévnek ívet adó általam készített anyagát szeretném veletek megosztani.
  • A harmadik sok fejtörést okozó kihívás az értékes idővel való gazdálkodás. Az idő maximális kihasználásához általam készített, otthoni tanulást is segítő „Én a Magyar Iskolában“ című füzetet és a foglalkozásoknak keretet adó és előrelendítő funkcióit szeretném megmutatni. Ilyen rutinok megszilárdításával a felkészülésnél sok időt tudunk megspórolni; a tanulók pedig magabiztosan, örömmel, magukat biztonságban érezve nyílhatnak meg és olyan önálló tanulást segítő komplex módszertárral gazdagodhatnak, mely akár az egyetemig elkíséri majd őket.


12:45-13:50 PM EST | Közös fotó után ebéd

BETŰ-SZÓ-MONDAT | Olvasásfejlesztési praktikák
4 | szombat, 13:50 | Csizmadia Bernadett  -
Bartók terem

Iránytű - Gyakorlati olvasástanítási kisokos a betűtanítàstól a szövegértő olvasásig

Az elmúlt évek során mindig arra kértük az AMIT szervezőit, hogy minél több gyakorlati módszert mutassanak be nekünk az évről évre megrendezésre kerülő konferencián.
A diaszpórában működő hétvégi magyar nyelvű iskolákban sokan vannak akik idejüket feláldozva, képesítés nélkül, de szívüket, lelküket, legjobb tudásukat beletéve igyekeznek átadni, tová
bbörökíteni a magyar nyelvet, kultúrát. Éppen ezért szükség van egy mankóra, egy iránytűre ami alapján elindulunk. A magyar nyelv elsajátítása mellett rendkívül fontos az olvasás, az értő olvasás megtanítása.
Magyarországon éppenhogy végeztem tanítóként, már ki is kerültem Amerikába. Az azóta eltelt kilenc év alatt a Széchenyi Magyar Iskolában, New Jerseyben számtalan tapasztalattal gazdagodtam, különböző életkorban, különböző nyelvi szinten lévő gyerekekkel foglalkoztam.
Megmutatom egy interaktív foglalkozás keretén belül, hogy hogyan csinálom egészen a betűtanítàstól, a szövegértő olvasáson át, a játékos szövegfeldolgozásig.

"Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen." (Széchenyi István)

MAGYAR NYELVI ÉS KULTURÁLIS ALAPOZÓ PROGRAM | Eddigi tapasztalatok és műhely 4 szemszögből
4-5 | szombat, 13:50 | Gagnon Eszter  - 
Breuer terem 

Ne csak "fogyasszuk a kultúrát", hanem hordozzuk magunkban kultúránkat! Ne maradjunk szemlélők, nézzük amit adnak, hanem szemléltessük, éljük meg és adjuk tovább saját kultúránkat, hagyományainkat. Készítsünk tudás- és lelki csomagot gyermekeinknek melyből meríthetnek. Használjuk ki ami versenyképessé teszi őket a hagyományainkra épülve, ugyanakkor adjunk olyan tapasztalatot ami konvertálható a környezeti óvodákban, iskolákban, ahol a gyermek további megerősítést nyer. 

Pedagógiai innovációs programunk, a Magyar Nyelvi és Kulturális Alapozó Program koncepciója a tavalyi online AMIT konferencián bemutatásra került. Visszük a lendületet, ez az első élő bemutató, melyben sor kerül az új részek és az eddigi tapasztalatok bemutatására (Chicago, New Brunswick). Hogyan lehet pillanatok alatt megtervezni az éves anyagot? Hogyan erősödhet a szülőkkel az iskola kapcsolata, hogyan vonjuk be őket a programba? Mitől lesz a célcsoportoknak sikerélménye, motivációja?  

A műhelyben pedagógus, óvodás és iskolás gyermek, szülő szemmel vehettek részt, tervezhettek, problémákat vethettek fel, melyre megoldásokat találunk ebben az Alapozó programban; hogyan is alkalmazhatók a sürgető hétköznapokban, mégis élvezettel, eredményesen. A műhely után rögtön alkalmazható tudást vihettek saját intézményetekbe,  kiegészíthetitek meglévő anyagaitokat. Laptop használata javasolt. Iskolánként 1 keretmesekönyvvel várunk! magyaralapozo.org 

REFLEKTORFÉNYBEN A PEDAGÓGUS | Drámapedagógiai, színházi workshop
5 | szombat, 14:50 | Csíky Gergely Színház: Nyári Szilvia, Nyári Oszkár -
Bartók terem

II. Műhely - Én téged nézlek, te rám figyelsz - Kommunikáció, magabiztosság, együttműködés

Ezen a foglalkozáson bemutatott gyakorlatoknak az alkalmazása javítja az adott csoport együttműködését, aktívabbá, magabiztosabbá, figyelmesebbé teszi a csoporton belüli kommunikációt.

15:30 -15:50 | Kávészünet

NYELVVIZSGÁRA KÉSZÜLÉS A MAGYARUL TANUL(Ó)K MAGAZINNAL
4 | szombat, 15:50 | Kovács Tünde, Dragaschnig Edina
- Brauer terem

Az interaktív műhelytalálkozó során a Magyarul Tanul(ó)k színes nyelvi magazin szövegei és szórakoztató gyakorlatai segítségével bemutatjuk, miként lehet azokat hatékonyan felhasználni a 16 év feletti korosztály nyelvvizsgára való felkészítésében. Ízelítőként néhány hívószó: szókincsfejlesztés, kultúra- és országismeret, a nyelvtan logikus rendszerbe helyezése, kommunikációfejlesztés. Mindehhez változatos eszköztár áll rendelkezésünkre:

  • Autentikus és aktuális szövegek (Sajtófigyelő, Fókuszban, Élethelyzetek című rovatok)
  • Kommunikáció-központú riportok és interjúk (Országismeret, Portrétár)
  • Hasznos és érdekes információk Magyarországról és a magyarokról (Országismeret, Portrétár, Élethelyzetek, Ajánló)
  • Nyelvtani magyarázatok és gyakorlatok, amelyekkel meg szeretnénk könnyíteni a nyelvtanulás folyamatát (Nyelvtan)
  • A nyelvhez játékos formában közelítő írásbeli feladatok és kifejezetten a nyelvi készségek fejlesztésére készült társasjátékok és párban is játszható nyelvi játékok (Tarkabarka, Gyerekjáték)
  • Mozgásos nyelvi játékok és kellékeik
  • ECL-mintatesztek (ECL). Gyakorlatias és hasznos ötletek, a nyelvtanulás folyamatába könnyen beépíthető elemek.

21. SZÁZAD, COVID GENERÁCIÓ ÉS A STRESSZ
6 | szombat, 15:50 | Gyarmathy Éva (ZOOM-on) - Molnár terem

A COVID-19 járvány által a 21. század két lábbal rúgta be az ajtót, és olyan jelentős változásokat okozott, hogy akár COVID generációkról is beszélhetünk. Az egyébként is gyorsan változó környezet hirtelen átalakult. A járvány okozta válságban a problémák kiemelkedtek, a megoldatlan feladatok égetővé váltak. Ezeknek a neuralgikus pontoknak a megoldása a 21. századi tanulási környezet kialakítását segítheti, ha nem a korábbi vélt „normalitásba” menekül vissza a társadalom.
Két életkori csoport különösen nagy hátrányt szenvedett. Az éppen az iskola határán lévő gyermekek még nem alkalmasak az önálló tanulásra, valamint nagyon nagy szükségük lenne a 3 dimenziós valós világban szerzett tapasztalatokra ahhoz, hogy az iskolai készségeket elsajátítsák. A tizenéveseknek viszont a társas kapcsolatok, a közösségi élmények kiesése okozta a legnagyobb problémát. Amikor újra nyitottak az iskolák, mintha mi sem történt volna, úgy kellett folytatniuk a gyerekeknek a tanulást. A hiányok, a korábban elszenvedett helyzetek, veszteségek, megoldatlan problémák nem tűntek el, hanem feszültségeket keltenek, miközben újabb feszültségek is nehezítik a helyzetet.
Az egyik legnagyobb probléma lett a túlzott és mindent átható stressz. A tanítás stresszt okoz, de ez nem lenne baj, a stressz lehet pozitív is, de a túl sok feszültség és megoldhatatlan helyzet az ártalmas distresszt növeli. A járvány kapcsán kiemelkedő problémacsoportok jelentős szerepet játszanak a stressz megnövekedésében, de jelzik a megoldás útjait is.

MENŐ MAGYAR !
7 | szombat, 16:45
| Lincoln András -
plenáris, Bartók terem

A "Menő Magyar" című előadás a konferencia vidám zárója lesz, ahol Lincoln András meséli el történetét arról, miként ismerkedett meg fiatalemberként magyar gyökereivel és hogyan sajátította el a magyar nyelvet. Számos humoros pontot is érinteni fog a kultúrsokkot illetően, amit a 3 éves magyarországi tartózkodása alatt átélt. 

Gyakorló tanárként András az előadása alatt betekintést nyújt az amerikai fiatalok gondolatvilágába, különös tekintettel arra, hogy a magyar kultúra és nyelv befogadása valójában szórakoztató, identitásépítés és "menő" is lehet. András megosztja és megvitatja az általa készített videóit, és bemutatja, hogyan lehet a forgatókönyvírást, a videókészítést és a közösségi médiát felhasználni a kulturális megbecsülés és a nyelvi fejlődés ösztönzésére a fiatal magyar-amerikaiak körében. A résztvevők lehetőséget kapnak egy közösségi média tartalom (pl. TikTok videó, YouTube-videó) létrehozására.

ZÁRÓ GONDOLATOK
szombat, 17:30h | Petreczky Kati

Díjátadás | B. Nagy Péter
Idő kapszula ceremónia | Ebbe kérjük hozzatok anyagot saját iskolátoktól

Díjátadás | B. Nagy Péter
Tombola
Közös éneklés
Tábortűz
Szózat

18h | Vacsora

A SZOMBATI ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

 TOVÁBBI PROGRAMOK  | Részletek az Információk oldalon

8 | szombat, 20:00 - 22:30  | Réka Darida Foundation | NAPZÁRÓ TALÁLKA
                                            | Fészer banda, Hidegtál, pogácsa & borkóstoló | Részvételi díj: $15

1 | vasárnap, 10:00 - 16:00  |Réka Darida Foundation | MÓDSZERTANI MESTER KURZUS
                                            | Részvétel ingyenes, regisztrációhoz kötött

A kezek intelligenciája:
Az évkör ünnepeihez kötődő hagyományos kézművesség gyakorlata és pedagógiai vetületei.

A módszertani mesterkurzus során olyan évköri ünnepekhez kapcsolódó komplex foglalkozásokat mutatunk be, amelyek a hagyományos népi kézművesség eszközeivel fejlesztik a fantázia és a finommotorikus képességeket.
•  Népmese elemzés és hozzá kapcsolódó hagyományos mesterség                      

     (Tánci Vargaluska, Az aranyszóló madár)
•  Egyensúly játék, ujjbáb és végtelenített nemezzsinór készítés, körmönfonás, ólomöntés

 A foglalkozásokhoz módszertani mellékletet biztosítunk.

Oktató:         Vetró Mihály, művészeti vezető
                      Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium
Támogató:   Réka Darida Foundation
Helyszín:      Réka Darida Foundation - 1065 Madison Avenue, New York, NY 10028

| Ebéd a helyszínen

Hírlevél
Értesüljön legújabb programjainkról!